Zwracamy się do was z prośbą o przekazanie 1% podatku.

Jak to zrobić?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT wpisujemy: Numer KRS: 0000 215 720 Cel szczegółowy 1% : FUNDACJA Z PASJĄ. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

Kto może przekazać 1% podatku?

(PIT 37) osoby fizyczne, emeryci i renciści, (PIT 28) ryczałtowcy, (PIT 36) przedsiębiorcy, (PIT 36L) przedsiębiorcy „liniowcy”, (PIT38) gracze giełdowi, (PIT 39) osoby, które sprzedały nieruchomość, (PIT-CFC) osoby posiadające udziały lub akcje zagranicznych spółek kontrolowanych, (PIT-OP) oświadczenie mogą wypełnić ci emeryci lub renciści, którzy dostali od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcą przekazać 1 proc. podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Gwarancją otrzymania wpłaty jest wypełnienie deklaracji wyłącznie w sposób wskazany we wzorze stanowiącym wycinek formularza PIT. W przypadku błędnego wypełnienia lub niewypełnienia rubryk 137 i 139 wsparcie nie zostanie uwzględnione. Rubryki 140 i 141 są opcjonalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *