Wszystko zaczęło się ponad 7 lat temu. Zainteresowani lokalną historią, a także chęcią popularyzowania kultury i sztuki zaczęliśmy działać nieformalnie bądź współpracowaliśmy z innymi organizacjami. W ten sposób wspólnie współtworzyliśmy cztery edycje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Foto Dej 15.0 oraz katowicką edycję Wyborów Literackich. Założyliśmy portal informacyjny szopienice.org.

Zorganizowaliśmy koncerty młodych śląskich artystów, koncerty muzyki klasycznej, liczne konkursy, wykłady i prelekcje, a także akcje sprzątania terenów zielonych. Rozszerzając profil swojej działalności postanowiliśmy w 2016 roku założyć fundację, aby sformalizować nasze kilkuletnie działania na różnych płaszczyznach i działać jeszcze lepiej.

Zajmujemy się upowszechnianiem kultury w środowisku osób, które mają do niej utrudniony dostęp. Ukazujemy rolę sztuki w życiu codziennym i jej wpływ na nasze życie. Organizujemy cyklicznie warsztaty teatralne dla dzieci, które kończą się premierą spektaklu na deskach sceny domu kultury.

Szczególną uwagę przywiązujemy do działań na gruncie lokalnym, w myśl dewizy – MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE. Aktywizujemy mieszkańców poprzez różnego rodzaju wspólne akcje m.in.: sprzątanie terenów zielonych.

Dbamy o lokalną historię i miejsca pamięci opiekując się starym sektorem na cmentarzu ewangelickim w Szopienicach. Przywracamy do życia zapomnianą historię organizując m.in. Europejską Noc Muzeów. Działamy na polu edukacyjnym i promujemy historyczne dziedzictwo naszego regionu poprzez akcje społeczne, wycieczki i wykłady. Największym zainteresowaniem cieszy się wycieczka „Szopienice śladami Kazimierza Kutza”, podczas której uczestnicy mają możliwość poznania miejsc związanych z reżyserem.

Staramy się budować i rozwijać świadomość oraz aktywność w lokalnym społeczeństwie. Pomagamy tworzyć pisma i wykonujemy interwencje na rzecz partycypacji społecznej i obywatelskiej. Pokazujemy jak wiele mogą zrobić zwyczajni ludzie, którzy postanowili zmienić coś w swoim środowisku. Pobudzamy i rozwijamy wrażliwość estetyczną, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Wskazujemy, że bardzo ważne jest zaangażowanie i dbanie o swoją „małą ojczyznę”, miejsce w którym się mieszka czy też ulicę przy której znajduje się nasz dom. Nasze życie może się zmienić przez zmianę sposobu myślenia i działania.

Chcesz zobaczyć zmianę – zmień myślenie!

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.