Huta Uthemann, Katowice-Szopienice, fot. M. Malina, 2011

Nasza fundacja interweniuje i lobbuje w sprawie niszczejących obiektów historycznych. Podejmujemy współpracę z konserwatorami zabytków, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz lokalnymi władzami. Staramy się, aby nasze działania odnosiły sukces i przyczyniały się do polepszenia stanu niszczejących zabytków. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Poniżej prezentujemy listę zagrożonych obiektów i nasze działania w ich sprawie. Jeśli znasz zagrożony obiekt i chcesz aby podjęliśmy w jego sprawie interwencję – zapraszamy do kontaktu!

ObiektLokalizacjaInterwencjaPismaRezultaty
Grób Ludwiga MimietzaBrzeg, cmentarz przy ul. Ofiar KatyniaZdewastowana płyta inskrypcyjnaPismo do Muzeum Historii Katowic [PDF]

Odpowiedź Muzeum [PDF]

Pismo do burmistrza Brzegu [PDF]

Odpowiedź Zarządu Nieruchomości Miejskich [PDF]
Płyta inskrypcyjna została wyczyszczona,
wykonano malowanie liter.
Dawna poczta kolejowaKatowice-Szopienice, ul. Lwowska 6Zły stan techniczny budynku, uszkodzony dach, ubytki w elewacji, uszkodzenia stolarki okiennejPismo do Ministra Kultury [PDF]

Odpowiedź Ministerstwa [PDF]

Odpowiedź Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF]

Pismo do Ministra Infrastruktury [PDF]
Czekamy na odpowiedź.
Wieża wodna huty UthemannKatowice-Szopienice, ul. WoźniakaKatastrofalny stan techniczny, dach grożący zawaleniem.Pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF]

Odpowiedź Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF]
Czekamy na prace ratownicze.
KWK MysłowiceMysłowice, ul. Bernarda ŚwierczynyPogarszający się stan kompleksu, liczne kradzieże.Pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF]


Odpowiedź Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków [PDF]
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach opowiada się za utrzymaniem struktury najstarszej zachowanej części zespołu KWK "Mysłowice", za wyjątkiem popadającego w ruinę budynku maszynowni szybu "Jagiełło"